T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Arıcak Üçocak Grup Köy Yolu Box Menfez ve Küplüce Albayrak Mezra İçi Taş Duvar Yapım İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 10.10.2018 Saat : 15:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 17.a)
                                     
 
 
 
        İhale Komisyonu 10.10.2018 Çarşamba Günü Saat 15:00’de Arıcak Üçocak Grup Köy Yolu Box Menfez ve Küplüce Albayrak Mezra İçi Taş Duvar Yapım İşi için toplandı. (4) isteklinin katıldığı ihalede Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda Kazim VURAN İnşaat Taahhüt İşleri’nin sunmuş olduğu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale Kazim VURAN İnşaat Taahhüt İşleri’nin uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 11.10.2018
 
 
  
 
 
 
                                                                                                             Şenol ÖZTÜRK
                                                                                                                  Kaymakam
                                                                                                                Birlik Başkanı