Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Arıcak Tapu Sicil Müdürlüğü

YETKİ ALANI:Tapu Sicil Müdürlüklerinin yetki alanları bölgeleri ile sınırlı olup; her ilçebir Tapu Sicil bölgesidir.

GÖREVİ:Bölge dahilindeki taşınmazların akit ve tescil işlemlerini yerine getirmekTapu Sicilinin sağlıklı ve düzenli şekilde tutulmasını sağlamaktır.

BİNA DURUMU:Müdürlüğümüzün bulunduğu binanın mülkiyeti Arıcak Hükümet Konağı adına tahsislidir.

İLÇEMİZİN KADASTRO DURUMU:Arıcak İlçesi Merkeze bağlı; Halilyavuz, Serinevler, Vali Göktayoğlu, Hürriyet, Gümüşyaka, Mustafa Çelebi ve Saman Mahalleleri ile Erimli Beldesine bağlı; Güvenevler, Cumhuriyet, Kışla, Cami ve Güleç Mahalleleri, Üçocak Beldesine bağlı; Haberci, Ziyaret, Kutludüğün, Merkez ve Çay Mahalleleri; Bükardi Beldesine bağlı Pınarbaşı, Zeynet, Yaylabaşı, Bölükbaşı ve Kaplanbağ Mahalleleri ile birlikte Yoğunbilek, Kambertepe, Karakaş, Bozçavuş, Erbağ, Küplüce, Ormanpınar, Göründü, Çevrecik, Kayahisar ve Çavuşdere Köylerinin Kadastrosu tamamlanarak tapu siciline devirleri yapılmıştır.

TAPU SİCİL DURUMU:İlçe Merkezi 7 mahallesi ile birlikte 3078 parsel, Erimli Beldesi 5 mahallesi ile birlikte 3274 parsel, Üçocak Beldesi 5 Mahallesi ile birlikte 4471 parsel, Bükardi Beldesi 5 Mahallesi ile birlikte 4172 Parsel, 11 Köyün toplamı 11160 parsel olup toplam parsel sayımız 26155 tir. Toplam 277 adet tapu kütüğü cildinde kayıtlıdır.Müdürlüğümüzün arşiv ve diğer hizmetleri tertip ve düzende olup, Karakaş köyü hariç diğer mahalle ve köylerimizin tapu kayıtları bilgisayar ortamına yüklenme aşamasındadır. Müracaatlar günlük olarak karrşılanmaktadır.Müdürlüğümüzün yıllık iş hacmi ortalama 600 yevmiye civarındadır.