ARICAK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUCU

Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında, istihdam edilmek üzere 1 Büro Görevlisi alımı için, 14.11.2014 Cuma Günü saat 10:00' da yapılan mülakat sonucu aşağıya çıkarılmıştır.

S. NO

T.C. NO

Adı SOYADI

Katıldı/

Katılmadı

Mülakat

Puanı

KPSS

Puanı

Ortalama

SONUÇ

1

24223707928

Hilal YILDIZ

Katıldı

77,4

80,19

78,79

Kaybetti

2

13535067370

Yağmur DEMİRTAŞ

Katıldı

63,4

79,29

71,34

Kaybetti

3

10616156152

Esra ÇELİKBAĞ

Katıldı

86,4

78,47

82,43

Kazandı

4

11380439144

Leyla ZENGİN

Katıldı

74,2

78,15

76,17

Kaybetti

5

10487160456

Havva TORCAN

Katıldı

64,4

77,72

71,06

Kaybetti

İŞE BAŞLAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1-Nihai Sınav sonucu oluşacak atanmaya hak kazanan adayın ismi, Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.aricak.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Atanmaya hak kazanan aday, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde atama aşamasında istenilen belgeleri tamamlayarak, Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etmesi ve sözleşme imzalaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlamayarak teslim etmeyen ve sözleşme imzalamayan adayın yerine, Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.

3-Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.