ARICAK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUCU

Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı için, 12.03.2015 Perşembe Günü saat:11:15'de yapılan mülakat sonucu aşağıya çıkarılmıştır.

S. NO

T.C. NO

Adı SOYADI

Katıldı/

Katılmadı

Mülakat

Puanı

KPSS

Puanı

Ortalama

SONUÇ

1

10175182500

Samet KOÇDEMİR

Katıldı

51,8

86,35

69,07

Kaybetti

2

40528160084

Murat İLHAN

Katıldı

67,8

83,95

75,87

Kaybetti

3

38380230748

Salih GÜLŞEN

Katıldı

88,2

83,5

85,85

Kazandı

4

44068053752

Çağlar Okan METİN

Katıldı

64,8

82,07

73,43

Kaybetti

5

11027155260

Betül KAZAK

Katıldı

74,4

81,42

77,91

Kazandı

6

32062393592

Mahmut KAYA

Katıldı

67,4

80,69

74,04

Kaybetti

7

31687453254

Mustafa YOLDAŞ

Katıldı

62,8

80,23

71,51

Kaybetti

8

24223707928

Halil İLHAN

Katılmadı

_

80,19

40,09

Kaybetti

9

16495972272

Selvi İÇYEROĞLU

Katıldı

74,4

80,12

77,26

Kaybetti

10

10864843262

Vedat TEKGÖZ

Katıldı

70,4

79,76

75,08

Kaybetti

İŞE BAŞLAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1-Nihai Sınav sonucu oluşacak atanmaya hak kazanan adayın ismi, Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.aricak.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Atanmaya hak kazanan aday, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde atama aşamasında istenilen belgeleri tamamlayarak, Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etmesi ve sözleşme imzalaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlamayarak teslim etmeyen ve sözleşme imzalamayan adayın yerine, Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile sözleşme imzalanacaktır.

3-Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.