T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Arıcak İlçesi Muhtelif Köy Yollarının Stabilize Kaplama ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapılması İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 10.10.2018 Saat : 14:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 17.a)
                                     
 
 
 
        İhale Komisyonu 10.10.2018 Çarşamba Günü Saat 14:00’de Arıcak İlçesi Muhtelif Köy Yollarının Stabilize Kaplama ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapılması İşi için toplandı. (4) isteklinin katıldığı ihalede Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda İrfan DEMİRAL’in sunmuş olduğu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale İrfan DEMİRAL’in uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 11.10.2018
 
 
  
 
 
 
                                                                                                             Şenol ÖZTÜRK
                                                                                                                  Kaymakam
                                                                                                                Birlik Başkanı