ARICAK MALMÜDÜRLÜĞÜ

Personel Durumu :


Gelir Servisi : 1 Gelir Uzmanı

Muhasebe Servisi : 1 Müdür, 1 Muhasebe Muhasebe Uzmanı 1 V.H.K.İ. , 1 Muhasebe Memuru ,

Milli Emlak Servisi : 1 Milli Emlak Memuru,1 Yardımcı Personel (Bekçi)
TOPLAM: 7 Personel

Mükellef Sayıları:


a- Gerçek Usulde Mükellef Sayısı: 41
b- Basit Usulde Mükellef Sayısı: 132

c- Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı:: 11

2009 Yılı:

GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI

Gerçek Usul

42

Anonim Şirket

0

Basit Usul

139

Limited Şirket

2

Kooperatif

1

Diğer

8

Gelir Vergisi

181

Kurumlar Vergisi

11

07.12.2010 tarihi itibariyle yevmiye adedi : 4442

07.12.2010 tarihi itibariyle bütçe giderleri toplamı : 11.786.240,01

07.12.2010 tarihi itibariyle bütçe gelirleri toplamı : 1.168.958,57

07.12.2010 tarihi itibariyle

Tahakkuk :648.702,93 Tahsilât: 412.408,23

2010 Yılı Tahakkuk - Tahsilât Oranı: %64

Milli Emlak Çalışmaları:

Taşınmazın Cinsi: Adedi:

İratlı Taşınmazlar 1458

Tahsisli taşınmaz 21

Hazine Taşınmazları toplam yüzölçümü: 1.479.215.247.714,03 m2

2010 Yılı Ecrimisil Geliri : 15.197,97 TL

2010 Yılı Lojman Kira Geliri : 77.414,02 TL

Taşıt Durumu : Yoktur.

Lojman Durumu: 39 Adet.