İHALE İPTAL İLANI
 
ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİK BAŞKANLIĞINDAN
 
1- BİRLİĞİN
 
a) Adresi
: Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Arıcak  -   ELAZIĞ                                        
b) Telefon ve faks numarası
: Tel  : ( 0424 ) 7712096 
  Fax : ( 0424 ) 7712092 
c) Elektronik posta adresi (varsa)
:aricakkhgb@hotmail.com
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
 
a) Adı, niteliği, türü, miktarı
: Arıcak İlçesi Muhtelif Köy Yollarının Stabilize Kaplama ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapılması İşi
b) Yapılacağı yer
: Elazığ Arıcak İlçesi Çavuşdere, Erbağı-Bozçavuş-Küplüce Bağlantı Yolu,Göründü-Alaattin Bağlantı Yolu ve Karakaş Köy Yolları
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine
 veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren On (15) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi
  Hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 
d) İşin süresi
: İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren,
  Atmış ( 60 ) takvim günüdür.
 
 
 
 
 
Yukarıda belirtilen Arıcak Üçocak Grup Köy Yolu Box Menfez ve Küplüce Albayrak Mezra İçi Taş Duvar Yapım İşi 05.10.2018 Cuma Günü Saat 15:00’te ihale edileceği ilan edilmiştir. Birlik Başkanının 4-7 Ekim tarihlerinde İstanbul İlinde yapılacak Elazığ Tanıtım Günlerine katılacağından, ihale sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için ihalenin ileriki bir tarihe ertelenerek iptal edilmesine karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 03.10.2018
 
 
  
 
 
 
                                                                                                           Şenol ÖZTÜRK
                                                                                                                  Kaymakam
                                                                                                                Birlik Başkanı