T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
Erbağı-Bozçavuş-Karakaş-Yoğunbilek  Köylerinde  Kullanılmak  Üzere Kilitli Parke,Bordur,Oluk ve Malzeme Temini ve Nakli İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 29.06.2018 Saat : 15:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
        Birliğimiz tarafından 29.06.2018 Cuma Günü Saat 15:00’de yapılan Erbağı-Bozçavuş-Karakaş-Yoğunbilek  Köylerinde  Kullanılmak  Üzere Kilitli Parke,Bordur,Oluk ve Malzeme Temini ve Nakli İşi İhalesine 2 istekli katılmış olup;  Komisyonca Demiral TİCARETın teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale Demiral TİCARET uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.07.2019
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                           Mevlüt ŞEKERCİ
                                                                                                               Birlik Başkanı
                                                                                                                  Kaymakam