T.C.
ARICAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 2018 YILI 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI
 
 
TOPLANTI TARİHİ: 11.05.2018
TOPLANTI NO : 2018/1
 
 
Arıcak KHGB Meclisi 2017 Yılı Olağan Dönem Başı (Mayıs Ayı) Toplantısı; Birlik Başkanı Kaymakam Mevlüt ŞEKERCİ Başkanlığında, imzaları bulunan tüm üyelerin iştiraki ile 11.05.2018 Perşembe Günü Saat 10:00’ de Hükümet Konağı Toplantı Salonunda 2017 Yılı Gelir-Gider Bütçesi Kesin Hesabı ve gündemdeki diğer konuları görüşmek üzere toplandı.
 
AÇILIŞ                                        : Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, Birlik Başkanı Kaymakam Mevlüt ŞEKERCİ tarafından açılış konuşmasının yapılması, 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili kısaca bilgi verilmesinin ardından gündem okundu. Toplantı Gündeminde yer alan konular görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.
 
GÜNDEM 1                               : Başkanlık Divanı Seçimi:
 
KARAR 1                                    : 2016/1 Olağanüstü toplantısında oluşturulan 1. ve 2. Başkan Vekilliği ile Başkanlık Divanı  Birlik Tüzüğümüzün 9. maddesi gereğince mahalli seçimlere kadar görev yapacağından aynı üyelerle devam edildi.
 
GÜNDEM 2                               : 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi:
 
KARAR 2                                    : Detaylarıyla birlikte Meclise sunulan 2017 yılı Faaliyet Raporunun görülerek onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
 
GÜNDEM 3                                : 2017 Yılı Gelir-Gider Bütçesi Kesin Hesabının Görüşülmesi:
 
KARAR 3                                    :
 
EKO.KOD.
2016 GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI
KESİN HESABI (TL)
EKO.KOD.
2016 GiDER BÜTÇESİ KESİN HESABI
KESİN HESABI (TL)
1
2
1
2
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
17.250,00
01
05
Personel Giderleri
113.317.20
03
06
Kira Gelirleri
30.208.40
03
05
Sosyal Güvenlik Kurumlarına  
14.898,46
04
04
Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
45.000,00
05
03
Mal ve Hizmet Alımları
32.237,35
04
05
Proje Yardımları
2.915.713.22
07
01
Sermaye Giderleri
3.023.322,29
05
01
Faiz Gelirleri
28.509.75
03
06
Sermaye Transferleri
84.268,30
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
0
 
 
 
 
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
838.66
06
05
 
 
 
 
GELİR KESİN HESABI
3.037.520.03
 
 
GİDER KESİN HESABI
3.268.043,60
 
    
        2017 Yılı Bütçesi gelir ve gider denk olmak üzere 3.294.758,580 TL olarak tahmin edilmiştir. 2017 yılı gelir ve giderler göz önüne alınarak ihtiyaç duyulan 2016/24 sayılı Encümen Kararına istinaden Birlik Başkanlığınca yapılan ve Meclise sunulan ödenek aktarımı ve yapılan ek bütçe işlemlerinin Birlik Tüzüğünün 15.(p.) maddesi hükmü uyarınca uygun olduğuna. Birlik Encümeninde görüşülerek, Meclise havale olunan ve yukarıya 2. düzeyde çıkarılan Birlik Bütçesi 3.037.520,03 TL gelir ve 3.268.043,60 TL gider olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılına toplam banka mevcudu olarak 466.388,77 TL devretmiştir. 2017 yılı ödeneğinde öngörülen, ancak artan/kullanılmayan toplam 0,00 TL ödeneğin imhasına ve Kalem Kalem görüşülen 2017 Yılı Kesin Hesabının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
 
GÜNDEM 4                                : Birlik Encümeni Seçimi:
 
KARAR 4                              :           Birlik Tüzüğünün 14. maddesi hükmü uyarınca; Yapılan gizli oy açık tasnif ile bir yıl için Birlik Encümen Üyeliklerine, köy muhtarlarından Göründü Köyü Muhtarı Kazım YALÇIN (12 oy), Karakaş Köyü Muhtarı Hüseyin YAZAR (12 oy) ile Asil Üyeliğe, Erbağı Köyü Muhtarı Nuri AYIK (12 oy)  ile 1. Yedek Üyeliğe ve Çevrecik Köyü Muhtarı Ali ŞEN (12 oy) ile 2.Yedek Üyeliğe seçilmiştir. Aynı madde hükmü uyarınca ilçenin toplam iki İl Genel Meclis Üyesi olması nedeniyle İl Genel Meclis Üyelerinin Encümen Üyesi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM  5                               : Komisyonlara Üyelerin Seçimi:
 
KARAR 5                                    : Birlik Tüzüğünün 13. maddesi hükmü uyarınca; yapılan oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; İl Genel Meclisi Üyesi Selami IŞIK, Bozçavuş Köyü Muhtarı Mehmet DEMİRTAŞ ve Göründü Köyü Muhtarı Kazım YALÇIN;
          Denetim Komisyonu Üyeliklerine; İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet ULUÇ, Karakaş Köyü Muhtarı Hüseyin YAZAR ve Kambertepe Köyü Muhtarı Heybet AYIK seçilmesine oy birliğiyle karar verildi..
 
GÜNDEM  6                               : İşkur Toplum Yararına Çalışma Programı:
 
KARAR 6     : Birlik Tüzüğünün 15.p maddesi hükmü uyarınca; 2018/07 sayılı Encümen Kararı ile alınan, İlçemiz mülki sınırları içeresinde uygulanmak üzere Birlik Başkanlığı tarafından yürütülecek olan Toplum Yararına Programı Projesinin uygulanmasının Birlik Tüzüğünün 15.(p.) maddesi hükmü uyarınca uygun olduğuna; 
 
DİLEK ve TEMENNİLER       : Köy Muhtarlarının Köy işlerine ilişkin talepleri alınarak ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili değerlendirme yapıldı, Birliğin imkanları göz önüne alınarak işlerin öncelik ve önem sırasına göre işleme alınması kararlaştırıldı.
KAPANIŞ                                    : Birlik Başkanı Kaymakam Mevlüt ŞEKERCİ’nın teşekkür konuşmasının ardından gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.
 
FALİYET RAPORU