03 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı İlçe Müftülükleri 633 sayılı Kanunla taşra teşkilatı olarak Din Hizmetleri ile ilgili görevleri yerine getirmektedir.

Arıcak İlçesi; 19 Haziran 1987 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 sayılı kanunla İlçelik statüsüne kavuşmuştur. İlçemiz Müftülüğü de aynı tarihte kulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

GÖREVLERİ

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında ki Kanun ve bu Yönerge ile verilen görevleri yürütmek ve Diyanet İşleri Başkanlığını taşrada temsil etmek amacıyla kurulan İl ve İlçe Müftülüklerinin görevleri şunlardır.

1-İslam Dininin İnanç, İbadet ve Ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,
2-İbadet yerleri ile Kur'an Kurslarını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek,
3-Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetlerle toplumu 'Din Konusunda' aydınlatmak, dini ve milli bütünlüğü bozucu akımlara karşı gerekli tedbirleri almak,

4-İhtida için başvurularla ilgili işlemleri yapmak,

5-İbadete açılması istenen Camii ve Mescitlere gerekli müsaadeyi vermek,

6-Görevliler İçin hizmet İçi Eğitim Kursları açmak,

7-Görev alanı ile ilgili konularda yetkili makamlarca verilen diğer işleri yapmak,

8-İlçelerde İlçe Müftülüğü bulunur. İlçede Başkanlığı temsil eder, müftülük hizmetlerini etkili, verimli bir şekilde yürütür, yönetir ve denetler.

TEŞKİLAT YAPISI


İLÇE MÜFTÜSÜ

Vaiz


V.H.K.İ.


K.K. Öğreticisi

İmam-Hatip

M-Kayyım

Hizmetli

İlçemiz Müftülüğünün kuruluşunda İlçe Müftüsü, Vaiz, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Şoför ve Hizmetli gibi kadrolu görevliler yer almaktadır.

YAPILAN FAALİYETLER

1-Yıllık Çalışma Programı ve yıllık faaliyet raporu hazırlanarak zamanında İl müftülüğüne gönderilmiştir. 2010 yılı çalışma programımızda yer alan konular yıl içerisinde program çerçevesinde uygulanmaktadır.

2-Bir yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde uygulanan Vaaz ve İrşat Programları hazırlanarak uygulanmaktadır

3-Dini gün ve gecelerde Özel Programlar hazırlanarak uygulanmaktadır.

4-Hizmetlerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, irşat ve din hizmetlerinin faydalı bir hale getirilmesi amacıyla her ay mutat olarak personel ile toplantılar yapılmaktadır.

6-İlçe merkezinde ve İlçemize bağlı kasaba ve köylerimizde bulunan camii ve görevlilerimiz zaman-zaman denetlenmektedir.

7-Camilerimizin tamamında okunan hutbelerde konu birliğinin sağlanması için İl Hutbe Komisyonunca önceden tespit edilen konularda hutbelerin okunması sağlanmaktadır.