T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Arıcak Bükardi Beldesi 1. Kat Asflat Yapımı İçin Stablize, Temel Malzemesi ve Mıcır Temini, Nakli ile Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapım İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 03.08.2017 Saat : 14:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
        Birliğimiz tarafından 03.08.2017 Perşembe Günü Saat 14:00’de yapılan Arıcak Bükardi Beldesi 1. Kat Asflat Yapımı İçin Stablize, Temel Malzemesi ve Mıcır Temini, Nakli ile Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapım İşi İhalesine 1 istekli katılmış olup  Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda MES Yapı Denetim Ltd Şti.’nın teklifi ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale MES Yapı Denetim Ltd Şti. uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.08.2017
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                           Ahmet OLGUN
                                                                                                             Birlik Müdürü