T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı : Elazığ-Arıcak- Göründü Köyü İçme Suyu Tesisi İnşaatı İşi
İhale Tarihi ve Saati : 22.09.2017 Saat : 14:00
İhale Usulü : Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                      
 
 
 
        İhale Komisyonu 22.09.2017 Cuma Günü Saat 14:00’de Elazığ-Arıcak- Göründü Köyü İçme Suyu Tesisi İnşaatı İşi  için toplandı. Üç (3) isteklinin katıldığı ihalede Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda Özyol Trafik İnş.Nak.Mad.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.’nın sunmuş olduğu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale Özyol Trafik İnş.Nak.Mad.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.’nın uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.09.2017
 
 
   
 
 
 
                                                                                                                                                                            Mevlüt ŞEKERCİ
                                                                                                                                                                                 Kaymakam
                                                                                                                                                                               Birlik Başkanı