T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Arıcak İlçesi Ormanpınar- Kambertepe-Palu Grup Köy Yolu Menfez İnşaatı Yapım İşi 
İhale Tarihi ve Saati
: 31.03.2017 Saat : 15:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
        İhale Komisyonu 03.08.2017 Perşembe Günü Saat 15:30’de Arıcak İlçesi Ormanpınar- Kambertepe-Palu Grup Köy Yolu Menfez İnşaatı Yapım İşi  için toplandı. İki (2) isteklinin katıldığı ihalede Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda Abdulsamet DEMİRBAĞ’ın sunmuş olduğu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale Abdulsamet DEMİRBAĞ uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.08.2017
 
 
  
 
 
 
                                                                                                              Ahmet OLGUN
                                                                                                                 Birlik Müdürü