T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Arıcak İlçesi Kayahisar ve Küplüce İle Erbağı-Bozçavuş ve Karakaş Köyleri Kilitli Parke Yapım İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 09.06.2017 Saat : 14:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
        Birliğimiz tarafından 09.06.2017 Cuma Günü Saat 14:00’de yapılan         Arıcak İlçesi Kayahisar ve Küplüce İle Erbağı-Bozçavuş ve Karakaş Köyleri Kilitli Parke Yapım İşi İhalesine 3 istekli katılmış olup  Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda Hüseyin ÖKMEN’in sunmuş olduğu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale Hüseyin ÖKMEN uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 13.06.2017
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                         Mevlüt ŞEKERCİ
                                                                                                                                Kaymakam
                                                                                                                             Birlik Başkanı