T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı : Halı Saha Çevre Düzenlemesi İşi
İhale Tarihi ve Saati : 29.03.2019 Cuma    Günü Saat: 10:30
İhale Usulü : Açık İhale Usulü (Madde 17.a)
                                      
 
 
 
        İhale Komisyonu 29.03.2019 Cuma    Günü Saat: 10:30’da Halı Saha Çevre Düzenlemesi İşi için toplandı. (2) isteklinin katıldığı ihalede Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda ihalede yeterli rekabet ortamı sağlanmadığından ihalenin iptal edilmesine karar verildi.
 
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.04.2019
 
 
   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   Şenol ÖZTÜRK
                                                                                                                                                                                                        Kaymakam
                                                                                                                                                                                                     Birlik Başkanı