5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranışları İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Arıcak Kaymakamlığı İlçe Etik Kurulu; Arıcak Kaymakamı Şenol ÖZTÜRK, Yazı İşleri Müdürü Abdullah CAN, İlçe Nufus Müdürü Bilal GÜLŞEN , İlçe Özel İdare Müdürü Abdullah TORCAN'dan oluşturulmuştur. Komisyon üyelerinin iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. 
 
Arıcak Kaymakamlığı Santral: 0 424 7712344