T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Elazığ-Arıcak-Erimli Beldesi 4 Daireli Öğretmen Lojmanı İnşaatı Yapım İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 25.01.2018 Saat : 15:30
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
        Komisyonumuz 25.01.2018 Perşembe günü saat 15:30’da  Elazığ-Arıcak-Üçocak Beldesi 4 Daireli Öğretmen Lojmanı İnşaatı Yapım İşi İhalesi için toplandı. İhaleye 11 (Onbir) istekli katılmış olup, Komisyonca Gökhan KARADAĞOĞLU Plan Proje Taahhüt İnşaatın teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale Gökhan KARADAĞOĞLU Plan Proje Taahhüt İnşaat  uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.02.2018
 
 
  
 
 
 
                                                                                                         Mevlüt ŞEKERCİ
                                                                                                                  Kaymakam
                                                                                                                Birlik Başkanı