T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Erimli Beldesi Yolunun 1. Kat Asfalt Yapımı İçin, Stabilize Malzeme,-Mıcır Temini, Serme-Sulama-Sıkıştırma Nakli İle 2. Kat Asfalt Yapımı İçin Mıcır Temini Serme-Sulama Sıkıştırma ve  Nakli  Yapım İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 09.08.2018 Saat : 14:30
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 17.a)
                                     
 
 
 
        Birliğimiz tarafından 09.08.2018 Perşembe Günü Saat 14:30’da yapılan Erimli Beldesi Yolunun 1. Kat Asfalt Yapımı İçin, Stabilize Malzeme,-Mıcır Temini, Serme-Sulama-Sıkıştırma Nakli İle 2. Kat Asfalt Yapımı İçin Mıcır Temini Serme-Sulama Sıkıştırma ve  Nakli  Yapım İşi İhalesine 4 (dört) istekli katılmış, 1 (bir) İstekli ihale dışı kalmış  olup;   Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda; yeterli rekabet ortamı sağlanmadığından ihale İPTAL edilmiştir.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.08.2018
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                      Ömer Faruk TUNCER
                                                                                                               Birlik Başkanı
                                                                                                                  Kaymakam