T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Elazığ-Arıcak-Bükardi Beldesi 4 Daireli Öğretmen Lojmanı İnşaatı Yapım İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 25.01.2018 Saat : 14:45
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
 
        Komisyonumuz 25.01.2018 Perşembe günü saat 14:45’da  Elazığ-Arıcak-Bükardi Beldesi 4 Daireli Öğretmen Lojmanı İnşaatı Yapım İşi İhalesi için toplandı. İhaleye 10 (On) istekli katılmış olup, Komisyonca Karabulut İnşaat Otomotiv Abdulmenaf KARABULUTın teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale Karabulut İnşaat Otomotiv Abdulmenaf KARABULUT uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.02.2018
 
 
  
 
 
 
                                                                                                         Mevlüt ŞEKERCİ
                                                                                                                  Kaymakam
                                                                                                                Birlik Başkanı