DOĞRUDAN TEMİN İHALE İLANI
ARICAK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
 
İhalenin Konusu                                 : Bozçavuş-Göründü- Grup Köy Yolu Taş İstinat ve İksa Duvarı Yapım İşi
İhaleyi Yapan Birim Adı                   : Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
Adres                                                   : Halil Yavuz Mah. Mendüş Mevkii Hükümet Konağı.
 
Telefon                                                : 0424 7712096
 
Fax                                                       : 0424 7712092
 
İhale Dokümanının Alınacağı Yer   : Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Odası – Arıcak
Kaymakamlık Resmi Web Sitesi (www.aricak.gov.tr)
 
İhalenin Usulü                                    : Doğrudan Temin (KHGB İhale Yönetmeliği 19/b Maddesi)
 
İhaleye Katılabilecek Olanlar           : Yurtiçinde faaliyet gösteren firmalar
 
         KHGB İhale Yönetmeliği 19./b Maddesi   uyarınca Doğrudan Temin Usulüne göre yapılacak olan yukarda konusu belirtilen yapım işi ihalesi için teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini 04/10/2018 Perşembe Günü  Saat: 16:00’ya kadar Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Odasına vermeleri gerekmektedir.
İhale Üzerinde Kalan İstekliden Sözleşme Esnasında İbraz Edilmesi İstenecek Belgeler:
 
a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
d) Şahıs ise önlü arkalı kimlik fotokopisi;
e) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu yoktur belgesi;
f) Bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan borcu yoktur belgesi;
g) Kesin Teminat (verilen teklifin en az %6’ sı);
h) Yapı Araçları Taahhütnamesi. 
         Birlik, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
DÖKÜMANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.