T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Arıcak Yoğunbilek Göztepe Yolu ve Göründü Haydaran Mezrası Yolunun 1. Kat Asflat Yapımı İçin,Temel Malzemesi, Mıcır Temini, Stablize Malzeme Temini ve  Nakli ile Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapım İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 29.06.2018 Saat : 14:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
        Birliğimiz tarafından 29.06.2018 Cuma Günü Saat 14:00’de yapılan Arıcak Yoğunbilek Göztepe Yolu ve Göründü Haydaran Mezrası Yolunun 1. Kat Asflat Yapımı İçin,Temel Malzemesi, Mıcır Temini, Stablize Malzeme Temini ve  Nakli ile Serme-Sulama-Sıkıştırma Yapım İşi İhalesine 2 istekli katılmış olup  Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda; yeterli rekabet ortamı sağlanmadığından ihale İPTAL edilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.07.2019
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                           Mevlüt ŞEKERCİ
                                                                                                               Birlik Başkanı
                                                                                                                  Kaymakam