ARICAK KAYMAKAMLIĞI 2018 YILI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI
 
1. Arıcak İlçe Üçocak Beldesi Mahallelerinde 17 kişilik Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Müracaatlar 21 Aralık 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında mesai saatlerinde Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığına ve Üçocak Jandarma Karakol Komutanlığına şahsen yapılacaktır.
3. Spor testine katılmaya hak kazanan adayların isimleri 02 Ocak 2019 tarihinde Arıcak Kaymakamlığının www.arıcak.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Spor testi 03-04 Ocak 2019 tarihinde saat 09:30’da Arıcak Hükümet Konağı bahçesinde yapılacaktır.
4. Spor testinde başarılı olup sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adayların isimleri 07 Ocak 2019 tarihinde Arıcak Kaymakamlığının www.arıcak.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü mülakatlar 8-9 Ocak 2019 tarihinde saat 09:30’da Arıcak Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
5. Güvenlik Korucusu Alım Sonuçları 11.01.2019 tarihinde Arıcak Kaymakamlığının www.arıcak.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Göreve alınma şartları aşağıdadır;
a. T.C. Vatandaşı ve erkek olmak.
b. Askerlik hizmetini yapmış olmak yada 21.06.1927 tarihli ve 1111 sayılı askerlik Kanununa göre muaf olmak.
c. Düzeltilmiş Nüfus Kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak
d. En az ilkokul Mezunu olmak
e. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak
f. 26.09.2004 tarih ve  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından mahkum olmamak. 
g. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
h. 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
i. Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
j. Hali hazırda görevlendirileceği yerde ikamet etmek.
k. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.
l. Siyasi parti üyesi olmamak.
m. Köy- Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç, mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
n. Terör Örgütleri ile bu örgütlerin yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem iş birliği içerisinde bulunmamış olmak örgüt propagandası yapmamış olmak.
o. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.
p. Güvenlik Soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.
q. Fiziki yeterlilik testinde başarılı olmak.
 
İstenen belgeler aşağıdadır;
a. Güvenlik Korucusu olmak istediğine dair dilekçe. (Dilekçede ulaşılabilecek 2 adet irtibat numarası olacak.)
b. Nüfus cüzdanının fotokopisi.
c. Diploma süreti.
d. Askerlik görevini yapmış veya muaf olduğuna dair belge.
e. Aile Hekimliğinden Güvenlik Koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösteri hekim raporu.
f. Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet biyometrik  fotoğraf.
g. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.
h. Mavi plastik dosya
i. Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
                                                                                                                                                                                           İlanen Duyrulur.