T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Arıcak İlçesi Küplüce Köyü Albayrak Mezra Köy Yolu Box Menfez inşaatı Yapım İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 31.03.2017 Saat : 14:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
        İhale Komisyonu 31.03.2017 Cuma Günü Saat 14:00’de Arıcak İlçesi Küplüce Köyü Albayrak Mezra Köy Yolu Box Menfez inşaatı Yapım İşi için toplandı. Dört (4) isteklinin katıldığı ihalede Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda Zeki ÇETİNTAŞ’ın sunmuş olduğu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihale Zeki ÇETİNTAŞ. uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.04.2017
 
 
  
 
 
 
                                                                                                          Mevlüt ŞEKERCİ
                                                                                                                  Kaymakam
                                                                                                                Birlik Başkanı