T.C.
ARICAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI
 
 
İhale Konusu İşin;
 
 
Adı, Niteliği, türü ve miktarı
: Arıcak İlçesi Köy Yollarında Çalıştırılmak Üzere 1 Adet Kazıcı Yükleyici ve 1 Adet Kamyon Kiralama İşi
İhale Tarihi ve Saati
: 25.05.2018 Saat : 11:00
İhale Usulü
: Açık İhale Usulü (Madde 18)
                                     
 
 
 
        İhale Komisyonu 25.05.2018 Cuma Günü Saat 11:00’da  Arıcak İlçesi Köy Yollarında Çalıştırılmak Üzere 1 Adet Kazıcı Yükleyici ve 1 Adet Kamyon Kiralama İşi İhalesi için toplandı. 2 (iki) istekli ile devam eden ihalede Komisyonca Üstündağlı Gıda İnş.Pet.Hiz.Hayv.San.Tic.Ltd.Şti.’in sunmuş olduğu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiğinden, ihalenin Üstündağlı Gıda İnş.Pet.Hiz.Hayv.San.Tic.Ltd.Şti uhdesinde kalmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 29.05.2018
 
 
  
 
 
 
                                                                                                           Mevlüt ŞEKERCİ
                                                                                                                  Kaymakam
                                                                                                                Birlik Başkanı